Försäkringskoll

Denna webbplats är en samlingsplats för försäkringar som kan tecknas av medlemmar i olika förbund.
Vi har samarbeten med nedanstående förbund:

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare(Godmans försäkring)

Läs mer om Riksförbundet Gode Män och Förvaltare(Godmans försäkring) ….

Vi kan erbjuda våra medlemmar som arbetar som godman eller förvaltare
en försäkring som ersätter de skadeståndsanspråk som din huvudman kan ställa på dig om du åsamkar din huvudman sak och personskada  eller ren förmögenhetsskada.


Godmansförsäkring

kollektive

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada inklusive rättsskydd samt för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Försäkringsbolaget Gjensidige Sverige är försäkringsgivare. RGMF samarbetar med Försäkringsförmedlaren Benefit Provider.

Försäkring gäller från tecknandet till Huvudförfallodagen som är första april varje år. Premien är  190 kr för föreningstecknad försäkring och 240 kr för individuellt tecknad försäkring.

Tecknar man försäkringen tex från den 16:e Augusti 2017 så gäller den fram till huvudförfallodagen 2018-04-01.

Erbjudande

Teckna godmansförsäkring via din GMF-förening. Om din förening hjälper sina medlemmar att administrera försäkringen kan du teckna en försäkring för 190 kronor per försäkrings år. Huvudförfallodag är (2017-04-01) Tecknar du den i individuellt så kostar den 240 kr/år
Godmansförsäkring är en speciellt framtagen för Gode män och förvaltare som är medlem i GMF-förening som är ansluten till Riksförbundet Gode män och förvaltare.