Försäkringskoll

Denna webbplats är en samlingsplats för försäkringar som kan tecknas av medlemmar i olika förbund.
Vi har samarbeten med nedanstående förbund:

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare(Godmans försäkring)

Riksförbundet är en politiskt obunden riksorganisation som bildades 2004. Förbundet  arbetar för att stödja och utveckla arbetet i landets godemans- och förvaltarföreningar. Förbundets verksamhet riktar sig enbart till föreningar som är intresseföreningar för gode män och förvaltare.

Läs mer om Riksförbundet Gode Män och Förvaltare(Godmans försäkring) ….

Vi kan erbjuda våra medlemmar som arbetar som godman eller förvaltare
en försäkring som ersätter de skadeståndsanspråk som din huvudman kan ställa på dig om du har oturen att åsamka din huvudman förmögenhetsskada.


Godmansförsäkring

kollektive

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada inklusive rättsskydd samt för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Försäkringsbolaget Gjensidige Sverige är försäkringsgivare. RGMF samarbetar med Försäkringsförmedlaren Benefit Provider.

Försäkring gäller från tecknandet till Huvudförfallodagen som är första april varje år. Premien är alltid 190 kr.

Tecknar man försäkringen tex från den 16:e Augusti 2017 så gäller den fram till huvudförfallodagen 2018-04-01.

Erbjudande

Teckna godmansförsäkringen nu och få tiden (premiefritt) fram till huvudförfallodagen (2017-04-01) och ett år framöver till försäkringspremien 190 kr/år.
Försäkringstiden blir då teckningsdatum och fram till 2018-03-31.
Det är en specialt framtagen försäkring för Gode män och förvaltare som är medlem i GMF-förening som är ansluten till Riksförbundet Gode män och förvaltare.